Estudi per a la creació de Comunitats Energètiques Renovables als polígons industrials de Castellbisbal


L’Ajuntament de Castellbisbal, a través del Servei d’Emprenedoria i Empresa ha posat en marxa un projecte per a impulsar la creació de comunitats energètiques renovables als PAEs del municipi.

Per l’execució d’aquest projecte, que compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona, l’ajuntament ha confiat en Emelcat.

El primer pas del projecte és recollir dades de les empreses del municipi per poder estudiar-les i trobar oportunitats d’estalvi energètic i econòmic mitjançant la participació en una comunitat energètica. Per a fer aquesta recollida de dades s’ha preparat un formulari que les empreses hauran d’omplir i que ja tenen disponible a una pàgina web específica del projecte: https://cenergeticaind.castellbisbal.emelcat.cat/

Publicació de l’Ajuntament de Castellbisbal de llançament del projecte: