EMMAGATZEMATGE PER AIRE COMPRIMIT

Desenvolupament de sistemes d’emmagatzematge amb aire comprimit.

Es tracta d’un projecte de recerca i innovació que té per objectiu desenvolupar un sistema d’emmagatzematge elèctric a partir de la compressió i descompressió d’aire amb un rendiment acceptable. La dimensió considerada és a nivell de MWh o desenes de MWh.

El poder emmagatzemar amb aire comprimit ens permet reduir la dependència de materials no autòctons, actualment hi ha diverses instal·lacions al món que usen aquesta tecnologia,  però les que realment tenen un historial de funcionament important, son molt grans, per instal·lacions el cost benefici no és prou important principalment per les pèrdues en calor i fred.