Projecte Singular – Comunitats Energètiques Rurals (CER.Coop)


L’objectiu principal del projecte CER.Coop és el desenvolupament de comunitats energètiques basades en autoconsum fotovoltaic compartit en entorns rurals liderades per les cooperatives agràries locals. Aquestes són entitats d’important presència econòmica i social al territori i tenen un important potencial de mobilització i lideratge.

Les Comunitats Energètiques Rurals (CER) es desenvolupen en base a les parcialment legislades Comunitats Energètiques Locals. Per tal d’explorar diferents entorns, estem treballant amb tres cooperatives agràries de característiques diferents: Covides Sccl, Agrícola de Falset Marçà Sccl i Cevipe Grup Cooperatiu Sccl.

Per a cada una d’elles s’està redactant un projecte pilot. Aquests pilots ens estan permetent de definir solucions pràctiques que són reproduïbles per altres cooperatives facilitant la creació de CERs. Aquests treballs també ens estan permetent veure com afecten els límits regulatoris a la creació de CERs i com s’hauria de transformar la legislació vigent per a poder explotar al màxim la figura en aquests entorns.

Zones d’influència per a autoconsum compartit de 2 cellers participants en el projecte.

L’impacte potencial del projecte és força destacable ja que les 3 cooperatives implicades tenen presència en 19 municipis i agrupen més de 1.000 explotacions agràries. La posada en marxa d’iniciatives com aquesta poden esdevenir impulsores de la transició energètica com a motor econòmic i de generació d’ocupació de qualitat. En l’actual escenari de crisi i incertesa, els avenços en l’aprofitament del recurs energètic local són un vector clau en la competitivitat i la sostenibilitat.

El paper d’Emelcat és la definició de la solució tècnica per a cada cooperativa que s’adapti millor a les seves característiques de consum, capacitat de generació i distribució territorial. També aportem idees a la creació de les estructures jurídiques i econòmiques des de la nostra experiència en la creació de CELs i el món cooperatiu.

En el projecte també participen Batec Sccl i la Federació de Cooperatives agràries de Catalunya. Aquests darrers coordinen el projecte.

Entitats participants en el projecte CER.Coop.

El projecte es va iniciar el mes de desembre de 2021 i es preveu que s’acabi a finals d’octubre d’enguany.

Aquest és un projecte finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria Projecte Singulars.