Projecte Singular – Comunitats Ciutadanes d’Energia de Generació i Emmagatzematge (CCEGE)


De fa un mesos, Emelcat estem treballant en el projecte CCEGE – Comunitats Ciutadanes d’Energia de Generació i Emmagatzematge. El projecte és un Singular de l’Economia Social corresponent a la convocatòria de 2021. Per a desenvolupar aquest projecte tenim un acord amb l’associació Viure de l’Aire de Barcelona.

L’objectiu del projecte és implicar la ciutadania en la gran producció elèctrica i la venta a mercat, en concret d’energia eòlica, i en l’emmagatzematge per la regulació del sistema. Aquest segon aspecte, la gestió de la producció renovable, és imprescindible en un sistema en que les generacions principals són la solar i l’eòlica. Per tant, si es vol democratitzar el funcionament del sistema elèctric mitjançant la participació ciutadana, aquesta és necessària també en la gestió de l’energia generada a gran escala.

Fins ara s’ha fet un esforç molt notable en la sensibilització i dinamització de projectes basats en l’autoconsum, sobretot fotovoltaic. Amb aquesta iniciativa volem començar a caminar en una direcció complementària, que és la de participar en els mercats de venda d’energia i de regulació del sistema.

El projecte es planteja en 3 fases: identificar, estudiar i difondre.

En la primera fase, ja gairebé finalitzada, s’ha treballat amb agents locals per a identificar localitzacions per tota Catalunya on hi hagi bon recurs eòlic i que estiguin interessades en el seu aprofitament. Aquesta fase inclou estudis preliminars de viabilitat del recurs eòlic. En aquests moments estem treballant l’Alt Empordà, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, Ponent i l’àrea metropolitana de Barcelona, Ciutat Comtal inclosa.

D’aquesta primera fase ja s’han identificat 6 ubicacions on instal·lar generació eòlica. En cada localització tenim un acord de treball amb una entitat local, sigui amb l’ajuntament o alguna cooperativa agrària de la zona. Amb aquestes entitats ja s’han fet trobades i són a partir de qui es farà el primer nivell de difusió.

Allà on les entitats locals volen seguir endavant en l’estudi d’aquestes ubicacions, hem començat la segona fase en la que estudiem la viabilitat tècnica i econòmica de desenvolupar un petit parc eòlic.

Exemple de conclusions de l’estudi per a una localització a l’Alt Empordà.

Tant per l’estudi preliminar com el de detall treballarem amb empreses del món de la generació eòlica que formen part de Viure de l’Aire del Cel i que tenen la capacitat tècnica per a fer aquests estudis.

Finalment, si el projecte de detall es mostra viable, la darrera fase del projecte consistirà en la difusió d’aquests estudis en l’entorn local amb l’objectiu de dinamitzar un grup motor que pugui liderar la creació d’una Comunitat Ciutadana d’Energia. Per fer-ho comptarem amb la col·laboració dels ateneus cooperatius, consells comarcals i ajuntaments.

S’agafa com a exemple el cas de Viure de l’Aire de Barcelona, entitat que té l’objectiu de fomentar l’energia eòlica a la ciutat de Barcelona. Viura de l’Aire de Barcelona ha estat un dels projectes seleccionats al Germinador Social de Som Energia.

El projecte CCEGE ja ha passat les dues primeres fases i ara se n’està fent la difusió.

Aquest és un projecte finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria Projecte Singulars.