COMUNITATS ENERGÈTIQUES


Instal·lacions claus en mà de sistemes d’emmagatzematge a escala urbana, associats a instal·lacions municipals o microxarxes que integrin diversos actors, la gestió de l’energia queda en mans de la comunitat, a l’hora que es comunica amb la resta de la xarxa elèctrica.

Quan es vol plantejar una forma d’autoconsum de forma conjunta entre un grup d’individus, ja siguin veïns d’un mateix edifici, veïns en cases independents, o altres tipus de petites instal·lacions (locals, oficines, enllumenats públics, etc.) aleshores parlem de comunitats energètiques. Concretament, la dimensió que es considera per aquest tipus d’instal·lació inclou des de 50kW a 1MW de potència i entre 100kWh i 3MWh de capacitat d’energia.

En crear una comunitat energètica, s’assoleix un nivell de gestió de l’energia generada i consumida de forma molt eficient, demostrant un compromís amb la generació distribuïda a través de fonts renovables, alhora que es fa partícips als usuaris de la forma en què es genera i es consumeix l’energia dins la pròpia comunitat.

La unitat bàsica d’energia urbana està composta per:

  • Sistema SCADA amb control específic i mòduls d’optimització.
  • Sistemes de generació (de diversa tipologia: fotovoltaica, cogeneració, etc.).
  • Xarxa elèctrica per abastir a un conjunt de consums i/o consumidors.
  • Sistema d’emmagatzematge amb bateria que permet equilibrar el sistema i optimitzar la gestió de l’energia del sistema.
  • Sistemes de protecció necessàris.
  • Unitats de càrrega de vehicles elèctrics.
  • Integració de la gestió de la xarxa d’il·luminació urbana.

Què aporta una comunitat energètica?

El que permet fer una comunitat energètica va molt més enllà del que pot oferir l’autoconsum domèstic individual.

Per començar, obre la possibilitat de participació a entitats que per sí soles no tindrien capacitat de generació. També permet que entitats amb gran capacitat de producció però baix consum en treguin profit generant per a altres instal·lacions.

En assumir la inversió en conjunt, l’impacte econòmic inicial és molt més assumible per a cada usuari. Aquesta seguretat econòmica es manté després mitjançant una correcta gestió dels recursos i dels costs en la comunitat.

És clau, doncs, fer una bona gestió de l’ecosistema energètic, de forma que el dimensionat de generació es correspongui amb el consum total a cada moment. Així, s’ha d’optimitzar també el coeficient de distribució pr a cada usuari (el percentatge de l’energia generada que rep) de forma que es maximitzi tant l’autoconsum global de la comunitat com l’individual. També cal que la comunitat defineixi de forma justa les quotes de contribució per a cada usuari, de forma hi hagi un estalvi econòmic efectiu per a tots ells i que sigui correlat amb l’aportació energètica que facin i la quantitat d’energia que absorveixin.

Com puc començar-ne una?

Des d’Emelcat volem fer possible aquesta transició energètica a tot tipus de comunitat que s’ho plantegi, i ho fem proposant un projecte personalitzat per a l’interessat. Aquest projecte es defineix a base d’optimitzar (mitjançant la nostra eina Emeldim) el dimensionat de la instal·lació segons les possibilitats de cada usuari a la comunitat.

Un cop aprovat el projecte també ens encarreguem de la gestió i de l’obra necessària, oferint al client un servei claus en mà, sense preocuacions.

Finalment disposem d’eines per a, un cop creada la comunitat, optimitzar la repartició d’energia entre els integrants i la repartició de costs econòmics. També treballem en la creació de programari de monitorització, control i optimització en viu de la comunitat, concretament de l’ús de la bateria, per tal de maximitzar els beneficis per a la comunitat.

Llegeix més sobre les propostes de control i optimització

CONTACTA’NS PER A ESTUDIAR EL TEU CAS CONCRET!

Projectes en marxa i finalitzats

Actualment s’està mirant la possibilitat de posar algunes d’aquestes unitats d’energia urbana en diferents ubicacions lligades a instal·lacions municipals, es plantegen els projectes com a projectes a desenvolupar en fases començant  per una instal·lació d’autoconsum, per exemple en equipaments esportius, equipaments als quals s’instal·larà una quantitat important de generació fotovoltaica i es farà la gestió de l’energia produïda a partir de bateries per satisfer part de la demanda energètica del complex.

Podeu fer un cop d’ull a diferents projectes amb la participació d’Emelcat en l’àmbit de les comunitats energètiques:

CE SANTA MARIA DE MIRALLES

CE MIERES

CE SAGRAT COR

TESAT

UEU CAN RICART

UEU SANT CUGAT