Instal·lacions claus en mà de sistemes d’emmagatzematge a escala urbana, associats a instal·lacions municipals o microxarxes que integrin diversos actors, la gestió de l’energia queda en mans de la comunitat, a l’hora que es comunica amb la resta de la xarxa elèctrica.

S’assoleix un nivell de gestió de l’energia generada i consumida de forma molt eficient, demostrant un compromís amb la generació distribuïda a través de fonts renovables, alhora que es fa partícips als usuaris de la forma en què es genera i es consumeix l’energia dins la pròpia comunitat.

La dimensió que es considera per aquest tipus d’instal·lació inclou des de 50kW a 1MW de potència i entre 100kWh i 3MWh de capacitat d’energia.

La unitat bàsica d’energia urbana està composta per:

  • Sistema SCADA amb control específic i mòduls d’optimització.
  • Sistemes de generació (de diversa tipologia: fotovoltaica, cogeneració, etc.).
  • Xarxa elèctrica per abastir a un conjunt de consums i/o consumidors.
  • Sistema d’emmagatzematge amb bateria que permet equilibrar el sistema i optimitzar la gestió de l’energia del sistema.
  • Proteccions necessàries.
  • Unitats de càrrega de vehicles elèctrics.
  • Integració de la gestió de la xarxa d’il·luminació urbana.

Projectes en marxa: Actualment s’està mirant la possibilitat de posar algunes d’aquestes unitats d’energia urbana en diferents ubicacions lligades a instal·lacions municipals, es plantegen els projectes com a projectes a desenvolupar en fases començant  per una instal·lació d’autoconsum, per exemple en equipaments esportiu, equipaments als quals s’instal·larà una quantitat important de generació fotovoltaica i es farà la gestió de l’energia produïda a partir de bateries per satisfer part de la demanda energètica del complex.