DESENVOLUPAMENT


OPTIMITZACIÓ

Dimensionament sistemes d’emmagatzematge per instal·lacions de diferents tipus. Operació de l’emmagatzematge, generació i/o consum dels equips des del punt de vista a) de la instal·lació i b) aprofitament econòmic en el marc dels mercats del sistema elèctric.

PROJECTE ESTORELOT

Projecte de desenvolupament i investigació que se centra en la implementació de plantes d’emmagatzematge associades a parcs eòlics per tal que l’energia eòlica pugui operar en mercats de regulació i fer de l’energia renovable gestionable.

Autoconsum compartit

Estudis en diverses línies per possibilitar l’autoconsum compartit de forma efectiva. S’està treballant en l’anàlisi i proposta de normativa, l’aplicació d’algoritmes de gestió i decisió com blockchain, sistemes de compensació com monedes socials.

Normativa i regulació

Tenim una línia de treball basada en l’estudi de normativa actual i futura. Es centra en l’anàlisi de les normatives aplicades per aconseguir fer propostes constructives de cares a noves aplicacions i modificacions de regulació del mercat elèctric (ofertes al mercat diari, mercats de regulació, etc.)

SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE

Desenvolupament de sistema d’emmagatzematge amb aire comprimit. Projecte de recerca i innovació que té com objectiu desenvolupar un sistema d’emmagatzematge elèctric a partir de la compressió i descompressió d’aire de dimensió mitjana (nivell MWh o desenes de MWh) amb un rendiment acceptable.

Continua llegint

CONTROL

Gestió de la instal·lació i els seus elements principals  (consum,  element d’emmagatzematge i  generació),  control segons els paràmetres d’optimització del sistema i estabilitat de la xarxa.