AUTOCONSUM RESINDECIAL


L’autoconsum domèstic permet al particular generar energia elèctrica en el seu domicili (o altres instal·lacions de baix consum) i utilitzar-la de forma directa, reduint el consum d’energia de xarxa pública. Això es pot portar fins al punt on l’habitatge esdevé autosuficient, és a dir no requereix d’energia externa en cap moment.

L’autoconsum es pot fer en diverses modalitats:

 • Autoconsum aïllat, és adir, sense connexió a xarxa (però sí a un sistema de generació de suport).
 • Autoconsum amb connexió a xarxa, però sense possibilitat d’injecció d’energia. És a dir, l’energia generada i no aprofitada al domicili seria perduda.
 • Autoconsum amb connexió a xarxa amb possibilitat d’injectar l’energia excedent, en règim de compensació o de venda (segons el reglament a partir del Real Decret 244/2019). Ambdós règims poden presentar beneficis econòmics addicionals per a l’usuari.

L’autoconsum esdevé doncs una alternativa ideal tant per a habitatges aïllats de la xarxa elèctrica com per a qualsevol altre tipus d’usuari que busqui una reducció del consum d’energia de xarxa.

Resultado de imagen de electric battery gif
   

Els avantatges van des d’un menor cost en la factura de subministrament energètic (menys preocupació per la variació del preu de l’energia i disminució del cost per potència contractada) fins a una menor dependència de la xarxa (menor afectació per anomalies i talls). A la vegada també implica un compromís amb la integració de renovables com a model energètic, contribuint a un mode de consum molt més sostenible i responsable. Amb aquest mateix objectiu diversos ajuntaments proporcionen reduccions a l’IBI i fins i tot subvencions explicites per aquest tipus d’instal·lació. Autoconsumir és favorable tant per la butxaca com pel medi ambient!

Com puc fer la transició energètica a casa meva?

Per a entrar en el món de l’autoconsum energètic a casa teva és necessari instal·lar-hi tota una sèrie d’elements que hauran d’estar pensats específicament pel teu cas. Això no t’ha de fer patir però: a Emelcat fem tot el necessari per a que puguis començar a autoconsumir de forma senzilla i sense que hagis de tenir coneixements previs.

Gràcies al nostre sistema d’optimització Emeldim podem buscar-te un dimensionat òptim des del punt de vista econòmic, tenint en compte les possibilitats de generació del teu habitatge, les teves necessitats energètiques i els costos tant de la instal·lació com de l’energia. Així, et donem l’opció que més t’afavoreixi a la llarga econòmicament.

Concretament, els serveis que oferim són:

 • Dimensionat, definició i proposició de projecte de la instal·lació d’autoconsum.
 • Definició i proposició de projecte de la instal·lació elèctrica i obra civil.
 • Instal·lació : Proveïment del material, claus en mà i seguiment posterior de la instal·lació.
 • Tràmits administratius
 • Gestió de subvencions i reduccions IBI.

CONTACTA’NS I ET FEM UN PRESSUPOST!

Què requereix una instal·lació d’autocosnum domèstic?

A continuació expliquem els elements bàsics necessaris per a poder fer possible l’autoconsum domèstic:

 1. Sistema de generació propi: Instal·lació de generació d’energia elèctrica a partir de fonts renovables, solar o eòlica (naturals i inesgotables).
 2. Sistema d’emmagatzematge d’energia: Bateries com a sistema de dipòsit d’energia. S’hi acumula l’energia sobrant que es genera per a poder fer-la servir un cop la generació no sigui suficient.
 3. Sistema de conversió d’energia: Equips que transformen l’energia generada per tal de ser utilitzada directament o emmagatzemada.
 4. Sistema de protecció i control: Dispositius encarregats de garantir que el correcte funcionament del la xarxa d’autoconsum i els seus elements, i de garantir la total seguretat de les persones que l’han de fer servir.
 5. Sistema de monitoratge: Permet saber en tot moment l’estat i el comportament de la instal·lació, i les seves condicions (emmagatzematge, etc.).
 6. Consum: Il·luminació, electrodomèstics, sistemes de calefacció, aire condicionat, etc.
 7. Sistema de suport: Equip de generació (gasoil) o connexió a xarxa de distribució per donar suport a la generació renovable.

Emmagatzematge d’energia

Com a promotors de l’emmagatzematge com a necessitat per a fer transició energètica, i amb la consideració que volem que es faci des de l’usuari i no des de les grans empreses, proposem un cert nivell d’emmagatzematge sempre que econòmicament pugui ser amortitzable. Les bateries són essencials per tal de poder augmentar la cobertura solar (la quantitat d’energia generada respecte la total consumida) i la quota autàrtica (energia autoconsumida respecte la total consumida) i arribar per tant a la sobirania energètica. És per això que en els nostres estudis sempre afegim el paràmetre d’emmagatzematge.

d

La integració de bateries serveix per a solucionar un problema comú en la generació fotovoltaica i eòlica: la impossibilitat de generar de forma continuada (en el cas de la fotovoltaica, per exemple, només es podria produir durant el dia). Aquesta generació només podria cobrir, per tant, el consum energètic que es dugui a terme durant les hores de producció.

Gràcies a l’emmagatzematge elèctric, podem guardar l’energia que no s’utilitza directament en els períodes de generació (i que es perdria d’altra forma) i utilitzar-la més tard, incrementant per tant l’energia autoconsumida. Es pot, també fer una instal·lació gran i vendre o compensar energia, però el preu de venda i compensació segurament baixarà a les hores de sol. 

Des d’Emelcat proposem els sistemes d’emmagatzematge com a element essencial en una instal·lació d’autoconsum. Tot i que és difícil arribar al 100% d’autoconsum mitjançant bateries, sí que es pot arribar fàcilment a percentatges al voltant del 80%, que ja impliquen una gran reducció de l’energia que s’ha d’agafar de xarxa i dels excedents que s’han d’injectar a xarxa i que no aporten una gran retribució econòmica per a l’usuari.

Exemple d’instal·lacions desenvolupades per Emelcat


Instal·lació d’autoconsum fotovoltaic amb bateries de 3.3 kWp i 6.3 kWh amb conexió a la xarxa per una casa unifamiliar. Aquesta instal·lació es va equipar amb un sistema d’energia d’emergència per apagades.Instal·lació d’autoconsum fotovoltaic amb bateries de 2.7 kWp i 9 kWh amb conexió a la xarxa per una casa unifamiliar. Aquesta instal·lació es va equipar amb un sistema d’energia d’emergència per apagades.Instal·lació d’autoconsum fotovoltaic amb bateries de 4.6 kWp i 9 kWh amb connexió a la xarxa per una casa unifamiliar. Per poder instal·lar aquestes plaques va caldre dissenyar una pèrgola de fusta. Aquesta instal·lació està equipada amb un sistema d’energia d’emergència per apagades.Instal·lació d’autoconsum fotovoltaic amb bateries de 3.5 kWp i 7.2 kWh amb connexió a la xarxa per una casa unifamiliar. A més, per a aquesta instal·lació, s’ha aconseguit la subvenció de l’ICAEN per autoconsum amb emmagatzematge.