PROGRAMARI DE DIMENSIONAT


Emeldim: dimensionats i fora de línia

Emeldim és una col·lecció d’eines de simulació i dimensionat utilitzades en l’estudi de viabilitat i el plantejament de nous projectes de transició energètica. Estan pensades per a instal·lacions amb generació pròpia i amb bateries.

Mitjançant algoritmes avançats d’optimització podem determinar les característiques (superfície de plaques solars, capacitat de la bateria, etc.) ideals per a cada client. Determinar aquests paràmetres correctament és essencial per a garantir la solució més beneficiosa econòmicament i ecològicament. Per això, un cop conegudes les possibilitats estructurals, la insolació local, l’històric de consum elèctric i la tarifa elèctrica del lloc, les nostres eines plantegen diverses propostes que són les més òptimes per a diferents temps de retorn de la inversió inicial.

També es poden utilitzar questes eines per a fer simulacions energètiques i econòmiques del funcionament d’una instal·lació determinada en 30 anys vista. Es simula el funcionament del sistema en intervals d’una hora o un dia (depenent del mòdul), permetent-nos obtenir xifres realistes d’autoconsum, excedents, estalvi econòmic, energia compensada, i molt més.

Dins d’Emeldim, comptem amb els següents mòduls:

  • SOFBA/SOFBAD: Mòduls de dimensionat i simulació per a casos on no es plantegi la injecció d’excedents a xarxa de distribució o on aquesta no tingui cap tipus de remuneració econòmica. El primer dels dos mòduls fa les simulacions a nivell horari, mentre que el segon les executa a nivell diari.
  • SOFBAVE/SOFBAVED: Mòduls de dimensionat i simulació per a casos en els quals la injecció d’excedents es faci en règim de venda.
  • SOFBAC/SOFBACD: Mòduls de dimensionat i simulació per a casos en els quals la injecció d’excedents es faci en règim de compensació.