UEU Can Ricart


UNITAT ENERGIA URBANA CAN RICART

Amb la col·laboració de Barcelona Activa, s’està duent a terme un projecte d’instal·lació d’autoconsum compartit a nivell col·lectiu a l’espai fabril de Can Ricart, espai que correspon a 4 illes de Barcelona.

Aquest projecte de desenvolupament pot significar una forma de generació i emmagatzematge d’energia neta de forma responsable i la possibilitat de ser repartida a tots els usuaris del complex d’edificis.

S’estudia les característiques i necessitats dels diferents col·lectius d’usuaris que utilitzen i conviuen en l’espai, així com les planificacions urbanístiques de cares a un futur. Els resultats que se n’extrauran se situaran en la línia de definir possibles formes de relacions entre usuaris per a compartir l’energia generada; la definició d’un projecte d’instal·lació de generació i emmagatzematge compartits i; la definició i execució d’una primera fase de la instal·lació amb un equip de generació i emmagatzematge per a un primer grup d’usuaris.

Aquest projecte està finançat per l’Ajuntament de Barcelona a través de la plataforma Barcelona Activa.

Emelcat hi participa en aquest projecte com a part de la entitat Taula Eix Pere IV.

Llegeix més