PRODUCTES


CLAUS EN MÀ

GESTIÓ DE BONIFICACIONS

ANÀLISI D’ESTALVI

OPTIMITZACIÓ

Què oferim?

Oferim qualsevol etapa del projecte des de la idea a l’execució: càlcul previ d’anàlisi d’estalvi, càlcul dimensionament òptim segons criteris, redacció del projecte, gestoria tràmitació, execució projecte, projecte complert claus en mà.

Autoconsum elèctric

Desenvolupament d’instal·lacions d’emmagatzematge associades a diferents nivells de dimensionament i amb possibilitat d’estar associades a un punt de generació (límit considerats 10kW seguint els requeriments del reglament d’autoconsum, més grans són també desenvolupables).

Continua llegint

Comunitats energètiques

Instal·lacions d’emmagatzematge a escala urbana, associats a instal·lacions municipals o microxarxes que integrin diversos actors, la gestió de l’energia queda en mans de la comunitat, a l’hora que es comunica amb la resta de la xarxa elèctrica.

Continua llegint

Autoconsum industrial

Instal·lacions d’emmagatzematge per a consumidors mitjans, entorn industrial o serveis, a partir de 10 kW fins a 1 MW . (la llei d’autoconsum reconeix fins un 100kW per generació fotovoltaica i 1MW per cogeneració, però una generació més gran també es desenvolupable amb el reconeixement de generador).

Continua llegint

Emmagatzematge per a unitats de generació

Instal·lacions d’emmagatzematge associats a plantes de generació de més d’1MW que utilitzen fonts de generació renovables.

Continua llegint

Per què interessa l’emmagatzematge elèctric?

La integració de renovables fa que el consum i la generació estiguin sovint desfasades al llarg de les hores. D’aquesta forma, l’emmagatzematge ha de permetre ajustar els nivells de generació i demanda en cada moment.

Començar a desenvolupar l’emmagatzematge a una escala mitjana, aquest és el repte!  Amb l’estat actual de la tecnologies ja es poden gestionar fluxos important d’energia i gestionar-los de forma molt flexible, a nivell de petita generació, a escala urbana o grans instal·lacions amb autoconsum tot lligant-lo a les fonts d’energia distribuïda; fent que l’emmagatzematge i la regulació, que comporta un sistema distribuït, quedi a l’abast de la societat.

Per mitjà de sistemes d’emmagatzematge es poden assolir nivells d’eficiència més alts en la utilització de recursos cosa que permeten reduir costos i mostrar un compromís amb la sostenibilitat a l’hora que permet fer una regulació de l’energia propera cosa que ens permet mostrar el compromís social amb l’ús de l’energia.