EMMAGATZEMATGE AMB BATERIES

Investigació sobre el comportament de les bateries com elements d’emmagatzematge elèctric a mitjana i gran escala. S’estudia la seva resposta en funció de la operació al llarg de la seva vida.