AUTOCONSUM INDUSTRIAL


Instal·lacions d’emmagatzematge per a consumidors mitjans, entorn industrial o serveis, a partir de 10 kW fins a 1 MW . (la llei d’autoconsum reconeix fins un 100kW per generació fotovoltaica i 1MW per cogeneració, però una generació més gran també es desenvolupable amb el reconeixement de generador).

Consisteix en integració de sistemes d’emmagatzematge a instal·lacions de consum per tal de poder fer una gestió adequada de la possible generació pròpia en un marc de sistema d’autoconsum.

L’esquema que es representa en la Figura és semblant a les d’Unitat d’Energia Urbana que hem vist anteriorment tot i que en lloc d’instal·lacions urbanes i comunitàries, en aquest cas el consum és en edificis industrials o serveis.

Gràcies a la instal·lació d’emmagatzematge i generació pròpia amb generació neta es pot reduir el cost del consum energètic de l’exterior, ja sigui de la xarxa elèctrica o subministrament de combustibles, cosa que addicionalment ens permet rebaixar la necessitat de potència contractada i compartir energia, tot millorant la petjada ecològica de la instal·lació.

Exemple: Es treballa amb dades de referència, d’un projecte industrial real de 100 kW, radiació real i preu de xarxa tipus residencial, en aquest cas l’estalvi pot ser de fins al 75% i si es considera una amortització de la instal·lació a 10 anys queda a un estalvi del 40%.

Emelcat ha estat contractada per l’AMB per tal de fer difusió de l’autoconsum individual, compartit i sota el paraigua d’una comunitat energètica. Aquesta difusió es fa a través de xerrades introductòries als municipis i tallers amb empreses interessades en estudiar més a fons la seva situació i entorn.

A les jornades, titulades “Transició Energètica. Nous models per reduir costos i emissions.”, es repassen els conceptes més importants de l’autoconsum fotovoltaic tant individual com compartit així com la figura de les comunitats energètiques. També es presenten alguns exemples de projectes col·lectius en polígons industrials de Catalunya i d’altres parts de l’estat que ajuden a aterrar tots aquests conceptes.

Jornada introductòria a Sant Boi.