AUTOCONSUM INDUSTRIAL


Instal·lacions d’emmagatzematge per a consumidors mitjans, entorn industrial o serveis, a partir de 10 kW fins a 1 MW . (la llei d’autoconsum reconeix fins un 100kW per generació fotovoltaica i 1MW per cogeneració, però una generació més gran també es desenvolupable amb el reconeixement de generador).

Consisteix en integració de sistemes d’emmagatzematge a instal·lacions de consum per tal de poder fer una gestió adequada de la possible generació pròpia en un marc de sistema d’autoconsum.

L’esquema es representa a la Figura  és semblant les Unitat d’Energia Urbana que hem vist anteriorment tot i que en lloc d’instal·lacions urbanes i comunitàries, en aquest cas el consum és un edificis industrials o serveis.

Gràcies a la instal·lació d’emmagatzematge i generació pròpia amb generació neta es pot reduir el cost del consum energètic de l’exterior, ja sigui de la xarxa elèctrica o subministrament de combustibles, cosa que a més a més ens permet rebaixar la necessitat de potència contractada i compartir energia, tot millorant la petjada ecològica de la instal·lació.

Exemple: Es treballa amb dades de referència, d’un projecte industrial real de 100 kW, radiació real i preu de xarxa tipus residencial, en aquest cas l’estalvi pot ser de fins al 75% i si es considera una amortització de la instal·lació a 10 anys queda a un estalvi del 40%.