Emmagatzematge per reforçar la xarxa elèctrica a Comunitats Energètiques Rurals (EmReCER) – Projecte Singular


Com a continuació de les feines fetes al projecte CER.Coop Nous Horitzons es va presentar un projecte Innovador amb les cooperatives que formen el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent (Alcarràs) a la convocatòria Projectes Singulars 2023. Aquest projecte respon a la problemàtica identificada durant el CER.Coop a l’hora de connectar una gran potència de generació fotovoltaica a la xarxa de distribució en un àmbit rural. En molts casos, la xarxa de distribució no està preparada per a absorbir tanta potència i les instal·lacions no poden abocar energia a la xarxa i formar part d’un autoconsum compartit. Per una banda, el no poder abocar energia a la xarxa impossibilita formar una comunitat energètica al voltant d’aquestes instal·lacions. Per altra banda, en instal·lacions amb una forta estacionalitat en el consum, aquesta limitació dificulta fer-les viables econòmicament ja que hi ha una part important del temps que no s’està aprofitant l’energia que generen.

Aquest projecte pioner, centrat en l’emmagatzematge d’energia elèctrica i el reforç de la xarxa elèctrica, combina la col·laboració entre diversos socis per assolir una solució tècnica innovadora, viable i sostenible a aquesta problemàtica.

Per una banda, el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, que té les instal·lacions, una visió clara sobre les necessitats energètiques i col·labora activament en el desenvolupament i implementació del projecte i de la comunitat energètica.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya proporciona suport jurídic i facilitant l’acompanyament necessari per garantir la conformitat legal del projecte.

Des d’Emelcat aportem l’expertesa tècnica en l’estudi de xarxes i emmagatzematge d’energia renovable i una visió de model energètic de futur en que la generació renovable distribuïda i l’emmagatzematge són peces fonamentals per a accelerar la Transició Energètica. També aportem la nostra experiència com a pioners en la definició de comunitats energètiques.

A finals d’any es va aprovar l’adjudicació d’aquest projecte. Fes clic aquí per una descripció més detallada del projecte.

Promou i finança aquest projecte la Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Treball.