El desenvolupament de l’EmelOpCom rep el suport d’un projecte BruixIT


Les comunitats energètiques (CE) són un nou actor de la transició energètica que ha de permetre un canvi en l’estructura de la propietat dels actius de generació del mercat elèctric amb una major participació dels consumidors. Fins ara, el desenvolupament de les CEs s’ha centrat molt en l’autoconsum a partir de generació fotovoltaica. Si es vol desplegar tot el seu potencial cal ampliar el ventall de tecnologies de generació i desenvolupar eines per a que puguin gestionar l’energia generada a través de l’emmagatzematge.

Des d’Emelcat estem desenvolupant eines per a fer aquesta gestió possible. Una d’elles és l’EmelOpCom, un programari d’operació de bateries per a comunitats energètiques que disposen d’energia fotovoltaica i eòlica. Aquest programari combinarà informació de predicció de generació, consum i preus de mercat per a optimitzar la gestió de l’energia generada. L’objectiu es gestionar l’energia renovable generada per autoconsum o venda a mercat, maximitzant la sobirania i els ingressos i/o estalvis generats.

A finals de 2023 va publicar-se la resolució definitiva de la primera convocatòria del programa BruixIT en que s’atorga el finançament demanat per a seguir desenvolupant aquest programari. Aquest programa de subvencions dóna suport a l’emprenedoria digital liderada per dones.

El nostre objectiu és finalitzar el desenvolupament del programari EmelOpCom per a que estigui preparat per a utilitzar-se en comunitats energètiques amb autoconsum fotovoltaic i generació destinada a venda a mercat. El programari estarà preparat per a integrar-se amb sistemes SCADA i d’emmagatzematge disponibles al mercat.

El desenvolupament d’aquest programari es fa en paral·lel a la feina amb dues comunitats energètiques, una basada en autoconsum fotovoltaic i l’altra en generació eòlica. Aquestes dues comunitats energètiques estan pendents de la resolució de dues sol·licituds presentades a la convocatòria de sandboxes per a la gestió de la demanda elèctrica i l’emmagatzematge.

El projecte es va iniciar a finals del 2023 i finalitzarà el novembre del 2024.

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball.