Prototipus funcional del programari de gestió de comunitats energètiques desenvolupat per Emelcat en el marc d’un projecte Enfortim.


El setembre de 2021 a Emelcat se li va atorgar una subvenció Enfortim, dins la convocatòria 2021, per al projecte “Interfície pel sistema d’operació d’una comunitat energètica”. L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’una interfície web de visualització de l’estat en temps real d’una comunitat energètica i les dades històriques de rendiment de les instal·lacions de generació, emmagatzematge i consum.

A continuació us mostrem captures de pantalla d’un primer prototipus funcional del programari.

Visualització general de la comunitat.
Detalls d’una instal·lació generadora.
Detalls d’instal·lació generadora amb bateria.
Detalls d’instal·lació consumidora.

El programari, accessible via navegador, permet veure l’estat de les diferents instal·lacions de generació i dels consums en temps real o de dies passats . Així mateix, es mostra el rendiment energètic horari, diari i mensual de les instal·lacions tant des del punt de vista dels generadors com dels consumidors. Per ara el programari treballa amb instal·lacions de generació fotovoltaica i autoconsums col·lectius.

Amb aquesta informació els usuaris poden veure com s’ajusten els seus consums a la generació que se’ls ha assignat i, per tant, adaptar els seus hàbits per aprofitar al màxim l’energia fotovoltaica. Per altra banda, els gestors de la comunitat disposaran d’informació en temps reals des totes les instal·lacions de generació i consum per identificar incidències. Així mateix, amb les dades històriques es pot analitzar si el repartiment és correcte i optimitzar-lo per adaptar-se als canvis en els patrons de consum dels membres de la CE.

Les dades s’obtenen a través de crides a APIs, ja siguin les pròpies dels equips de generació i mesura o a les bases de dades on es guarda l’històric de dades. Per tant, és fàcilment adaptable a diferents sistemes de mesura de generació i consum.

L’aplicació segueix en desenvolupament i esperem poder fer-la servir per alguna de les comunitats energètiques en les que estem treballant.

Aquest projecte ha estat finançant per mitjançant una subvenció Enfortim, convocatòria 2021, de l’Ajuntament de Barcelona.