Jornada de presentació dels resultats del projecte EmReCer a Alcarràs


Avui, 12 de juny, hem estat amb les companyes de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent en una jornada de presentació dels resultats del projecte Singulars EmReCer. La jornada ha tingut lloc a la seu del grup a Alcarràs.

La benvinguda ha estat a càrrer d’en Josep Capdevila i Ortís, director financer del grup cooperatiu, de na Teresa Masjuan i Mateu, responsable de l’àrea de gestió
d’ajuts i projectes, i de na Maricel Piñol Balcells, cap de la secció d’economia social i cooperatives dels serveis territorials de Lleida.

L’Anna Garcia Companys de l’equip jurídic de la FCAC ha presentat els resultats de la vetlla jurídica. Han estudiat els estatuts de les cooperatives que formen el grup, els han uniformitzat i hi han afegit allò necessari per a que puguin ser reconegudes com a comunitat energètica. També s’han desenvolupat els contractes entre el grup i les cooperatives de primer grau per assegurar que es compleix la legislació de comunitats energètiques i al mateix temps en poden seguir desenvolupant els projectes com és habitual dins el grup.

Arnau Omedes Hervàs i Rat Mata Dumenjó presenten els resultats del desenvolupament tècnic.

A continuació, Arnau Omedes Hervàs i Montserrat Mata Dumenjó d’Emelcat han presentat el desenvolupament tècnic i els principals resultats. En el marc d’aquest projecte hem desenvolupat una metodologia per a dimensionar bateries que permetin instal·lar més potència fotovoltaica de la permesa per la distribuïdora en zones amb la xarxa elèctrica no adaptada a la presència d’instal·lacions de generació fotovoltaica de centenars o milers de kWp de potència. Hem presentat els resultats obtinguts d’utilitzar aquesta metodologia per a dissenyar quines bateries hauria d’instal·lar Fruits de Ponent als seus centres de treball per a poder aprofitar tota la coberta. Igualment, s’han presentat dimensionats de bateries que permetin un millor aprofitament de la generació solar i una major sobirania sense haver d’ampliar la instal·lació fotovoltaica existent.

Esquema representant com la bateria permet instal·lar una major potència sense afectar la qualitat de subministre.
Detall d’estudi del comportament de les tensions en un dia concret d’abril 2023.

Lligat a la voluntat de Fruits de Ponent d’avançar cap a la creació d’una comunitat energètica, s’han integrat les diferents centrals de Fruits de Ponent a la plataforma de gestió de comunitats energètiques EmelVisCom. Durant la jornada s’ha fet una demostració de les funcionalitats de la plataforma amb dades reals extretes de les dues instal·lacions fotovoltaiques que el grup té a Alcarràs. L’objectiu és fer servir aquesta eina per monitorar la futura comunitat energètica del grup cooperatiu.

Vista general de la comunitat formada per les instal·lacions de generació fotovoltaica als centres de treball del Grup Cooperatiu.
Detalls d’un centre de treball per a 2024.
Detall de l’estudi d’aprofitament de l’energia fotovoltaica.
Distribució de costos en dies i períodes. Exemple per a Setembre de 2023.

En Josep Presseguer Gené, director general del grup Fruits de Ponent, ha tancat les ponències comentant quines seran les properes passes del grup cooperatiu en vistes dels resultats jurídics i tècnics del projecte. Ha destacat la varietat de projectes interessants que se’ls plantegen i les dificultats de triar tenint en compte l’evolució de les diferents tecnologies i l’alt grau d’incertesa que envolta el mercat elèctric.

Per tancar la jornada, s’ha deixat una estona per a que els assistents puguin resolguin els seus dubtes.

L’equip d’Emelcat estem molt contentes de participar en aquest projecte i de compartir les conclusions amb la resta de participants del projecte.

Promou i finança aquest projecte la Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Treball.