CONTROL I OPTIMITZACIÓ

Desenvolupament de software basat en algoritmes amb capacitat de decisió per tal d’optimitzar el comportament d’equipaments i plantes de generació, consum interconnectats els seus elements a la xarxa de subministrament o que operin de forma aïllada.