CONTROL I OPTIMITZACIÓ


Desenvolupament de software basat en algoritmes amb capacitat de decisió per tal d’optimitzar el comportament d’equipaments i plantes de generació/consum, ja estiguin els seus elements interconnectats a la xarxa de subministrament o operin de forma aïllada. Concretament, la seva principal utilitat es troba en la gestió de comunitats energètiques.

Control intel·ligent de bateries

L’ús de bateries elèctriques en instal·lacions amb fonts d’energia renovables (solar o eòlica) ens permet adequar més la corba de càrrega de generació a la de consum, de forma que l’energia es pugui aprofitar durant més temps. Tot i així, per a treure el màxim profit d’aquesta tecnologia, des d’Emelcat ens proposem desenvolupar un sistema de control capaç de predir els moments més òptims per a la càrrega i la descàrrega d’energia.

Això implica, entre altres coses, que es podria prioritzar l’ús de l’energia emmagatzemada en els periodes horaris en que la tarifa de l’usuari és més cara, contribuïnt així en gran mesura a l’estalvi econòmic, o prioritzar l’ús d’aquesta energia en els pics de producció elèctrica d’orígen fòssil en el mercat elèctric, contribuïnt així a la reducció de la petjada de carboni en la xarxa. Per altra banda, la contínua monitorització de la la bateria permet tenir coneixement de les seves característiques reals i predir la seva vida útil, garantint un sistema més fiable.

Per a fer tot això possible cal desenvolupar un sistema que s’alimenti de dades històriques reals de generació i consum. Aquesta informació conformarà el gruix de l’estimació de les corbes de càrrega per a les següents hores, però també es poden complementar amb dades en temps real del propi sistema i amb dades externes, com poden ser previsions meteorològiques.

L’adquisició de dades es fa mitjançant la instal·lació de comptadors elèctrics intel·ligents (és a dir, capaços de transferir les dades recollides en temps real a un altre dispositiu) en punts clau de la xarxa. Aquests sensors envien les dades a un sistema SCADA, que les recull i les transmet al servidor on s’executa el software de predicció i monitorització (suposant que això es fa a distància). Finalment aquest servidor envia resposta de forma inmediata a un sistema de control que farà que l’inversor de la bateria en qüestió es comporti de la manera desitjada. El servidor que executa el software de predicció es pot encarregar a la vegada d’obtenir les dades externes al sistema, a trevés de la xarxa.

Xarxes intel·ligents

Amb el sorgiment de l’internet de les coses (IoT per les seves sigles en anglès), cada cop més dispositius poden transmetre informació sobre el seu consum d’energia en temps real. Això obre un món de possibilitats, fent que la monitorització del consum sigui molt més exhaustiva i permetent noves formes de control a base d’acomodar les hores d’ús dels diferents dispositius a aquelles més adequades per a la xarxa.