EMMAGATZEMATGE PER UNITATS DE GENERACIÓ


Instal·lacions claus en mà de sistemes d’emmagatzematge associats a plantes de generació de més d’1MW que utilitzen fonts de generació renovables.

Es desenvolupen les següents tasques:

  • Dimensionament òptim de les bateries per aconseguir una integració als mercats elèctrics.
  • Projecte de la instal·lació elèctrica i obra civil.
  • Adaptació programa de control i gestió de la instal·lació, amb l’aplicatiu de generació d’ofertes al mercat diari, interdiari i d’ajustos.
  • Posta en marxa i seguiment del sistema de funcionament del sistema, amb la preparació de les ofertes òptimes pels mercats elèctrics, cada 24h i la seva adaptació cada 4h.

A través d’aquest sistema, la instal·lació de generació amb fonts renovables és molt més flexible, podent gestionar quan injecta energia a la xarxa o no i fins i tot acollir-se a mercats d’ajustos que fins ara no eren possibles en molts casos.

A través de les nostres simulacions ajustades amb dades reals, calculem els beneficis al participar als mercats d’ajustos amb la integració d’ emmagatzematge, a partir d’una repartició òptima d’ofertes entre els mercats per tal de què la facturació sigui màxima. En els estudis amb la nostra instal·lació de referència arribem fins a un 63,71 % d’augment de la facturació, tal i com es veu a la figura, (a la figura es contemplen diferents escenaris d’ofertes als mercats). A l’escenari 1 es coneixen les dades del mercat amb antelació, és el màxim teòric. A l’escenari 2 es preparen les ofertes reals amb predicció de generació i preus. A l’escenari 3 s’optimitza la participació amb una zona de regulació que pot compensar càrregues i descàrregues de l’emmagatzematge.

I veiem com la millora dels beneficis varia segons la bateria proposada i segons el preu de l’energia, amb un òptim amb la legislació actual de 14% de beneficis amb amortització de les instal·lacions. Cosa que pots millorar amb la nova directiva proposada des de la Comissió Europea on es comprometen a una remuneració justa. “Price signals should also allow for adequate remuneration of flexible resources (including demand-response and storage).

Projectes en marxa: S’està duent a terme el projecte Estorelot dins el marc de la Comunitat d’Energia Ris3Cat de Catalunya subvencionada per la Generalitat a través de fons regionals FEDER, aquest projecte té l’objectiu de convertir un parc eòlic en gestionable a partir de la integració de sistemes d’emmagatzematge.

Llegeix més d’ESTORELOT