CONSULTORIA


Consultoria lligada a emmagatzematge elèctric, mesures per millorar la gestió de l’energia i instal·lacions que puguin suposar un benefici a curt, mig i/o llarg termini. Aquest servei consisteix en avaluar la possibilitat de millorar sistema elèctric integrant emmagatzematge.

Totes les eines que usem internament per al desenvolupament d’una instal·lació d’emmagatzematge pròpia les podem usar per fer un assessorament, cosa que ens permet, dimensionar possibles sistemes d’emmagatzematge per diferents usos i estudiar la seva rendibilitat a partir de la participació als mercats elèctrics o a l’estalvi de fonts alternatives o de la xarxa considerant diferents tarifes.

Exemple 1: Anàlisi de les despeses en energia d’una empresa per diferents tipus d’instal·lació calculant l’òptim per cada cas, a les figures podem veure als estalvis per un cas real d’un projecte industrial a sud Amèrica, és un sistema aïllat, en aquest cas les opcions són un sistema amb generació fotovoltaica de diferent dimensió amb o sense bateria respecta a l’ús d’un grup electrogen, el resultat de l’ús de bateries és molt favorable. La reducció en el cost energètic respecte a la generació amb un sol grup electrogen pots ser del 80%, i si l’integrem el cost d’inversió en forma d’amortització a 15 anys l’estalvi és de més del 60%, pel cas considerat.

Exemple 2: Anàlisi de les bateries òptimes per obtenir el millor rendiment econòmic al entrar al mercat d’ajustos per un parc solar existent. Anàlisi feta a partir de dades d’una planta real, radiació real  i preus reals.