CONEIX-NOS


EMELCAT sccl som una empresa cooperativista amb l’objectiu d’explotar el vector emmagatzematge elèctric per afavorir la transició energètica cap a un model més sostenible social i ambientalment.

Sorgida de la UPC, ideada el 2012, constituïda el 2014 i activada el 2015.

La nostra tasca és la definició, desenvolupament, instal·lació i gestió de sistemes d’emmagatzematge elèctric dotant-los d’un sistema de gestió i control òptim des del punt de vista de durabilitat, eficiència i integració al sistema energètic i mercat elèctric.

SOCIS

 • Dr. Jordi Riera Colomer. Enginyer Industrial i doctor en control i automàtica. Líder de diversos projectes de nexe entre control, generació i acondicionament d’energia elèctrica. Actualment, centrat en el control de les piles de combustible lligades al sistema de generació elèctrica.
 • Eng. T. Jordi Romeu Ferrer. Enginyer tècnic industrial. Especialista en dimensionat i posta en marxa d’instal·lacions amb energies renovables (especialment fotovoltaica amb i sense emmagatzematge).
 • G. Joan Escuer Solé. Geòleg. Líder de diversos projectes sobre sistemes geològics de poca profunditat. Experiència en l’àrea de treball d’emmagatzematge subterrani.
 • Dr. Eng. Montserrat Mata Dumenjó (presidenta). Enginyera Industrial. Doctora en Electrònica. Especialista en integració a xarxa d’energies renovables, lleis i requeriments de xarxa elèctrica. Experiència en disseny i desenvolupament de sistemes energètics aïllats de la xarxa amb el seu sistema d’emmagatzematge.
 • Eng. Joan Garcia Gilabert (secretari). Enginyer Industrial per l’UPC. Diplomat en Informàtica de Gestió a la UOC. 25 anys a la Indústria Paperera. Qualitat, Producció i Departament Comercial.
 • Dr. M. Silvia Delgado Aros. Metge especialitzada en aparell digestiu, doctora per la UAB ha desenvolupat part de la seva recerca mèdica a la universitat de Mayo als Estats Units d’Amèrica; ha treballat uns 20 anys a la sanitat pública i privada; i té un màster en innovació i gestió empresarial.
 • Emp. Maria del Mar Joval Amigò. Empresària dedicada a material textil-sanitari. Especialista en producció tèxtil, gestió de recursos i producció, recursos humans, compres, vendes, administració, gestió de qualitat, estratègia empresarial. Titulada en Direcció i Administració empresarial per la UOC.
 • Eng. T. Òscar Vidal Pelegrí. Aneuenc i energèticament implicat. De formació Enginyer Tècnic Industrial en Mecànica i Sistemes energètics tèrmics i de professió professor de secundaria de tecnologia.
 • E. David Oliveras Serras. Llic. Economia per la UAB, MBA per ICADE. Ha treballat al sector públic, i en empreses de serveis, industrials i energètiques. Actualment, a Administració i Gestió de Projectes relacionat amb la recerca en energia.
 • A.T.  Francesc Trullàs Barnaus. Arquitecte tècnic, cap d’obra especialitzat en treballs lligats al sector dels serveis d’aigua potable, amb experiència en rehabilitació i restauració d’edificis emblemàtics.
 • Eng. Oriol Mata Dumenjó. Enginyer Industrial, treballa en el camp del disseny mecànic en els sectors de l’automoció, aeronàutic, nuclear i maquinaria especial, especialitzant-se en el disseny i càlcul mecànic; cap de projecte en aquest àmbit, en especial de les màquines especials i aplicacions a mida claus en mà (disseny, fabricació, muntatge i posada en marxa).
 • Dr F. Enric Celaya Llover. Llicenciat en Ciències Físiques i doctorat en Intel·ligència Artificial. Ha treballat com a programador d’ordinadors a l’empresa privada i actualment fa recerca en el sector públic com investigador científic en el camp de la robòtica.
 • Eng. Josep Mata Remolins. Enginyer Industrial emèrit, especialitzat en la xarxa de gas natural, ex- cap d’oficina tècnica i cap de dispatxing del servei de gas. Assessor del banc mundial en temes de xarxes de distribució de gas.
 • Eng. Jordi Llobet Domingo (vice-president). Enginyer en Informàtica i Màster en Sostenibilitat. Experiència com responsable de TIC en grups d’investigació. Especialista en bases de dades i programació web.
 • Ma Teresa Sánchez Queralt. Mestra jubilada. Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. 8 anys al sidicat de mestres i segueix activa socialment. Sòcia de Somenergia (comercialitzadora energètica social).
 • Eng. Jordi Casas Ballarà. Enginyer en entorns Big Data & Analytics. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Seguretat de la Informació per La Salle. Postgrau en Big Data & Analytics per la UPC Tech Talent. Experiència en seguretat informàtica en diversos projectes.
 • Dra. Cristina Bancells Bau. Llicenciada en Bioquímica i Doctorada en Bioquímica i Patologia Molecular per la Universitat Autònoma de Barcelona. Formació en l’estudi epigenètic del paràsit de la malària a Cornell Medical College (Nova York). Actualment investigadora biomèdica a l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).
 • Dra. Maria Marin Pérez. Llicenciada en enginyeria química per la UB i doctorat en Ciència i Tecnologia Ambiental per la UPC. Experiència com a inspectora d’aigües per l’administració local i en un centre de gestió de residus.
 •  Aïda Martínez Piñero. Diplomada en Educació Social a la Universitat Autònoma de Barcelona i educadora infantil. Actualment sòcia treballadora d’Emelcat a l’àrea de gestió administrativa. 
 • Albert Llobet Lorenzo. Llicenciat en Física (UB) i Enginyeria de Materials (UPC). Màster en disseny i gestió de projectes basats en energies renovables (IL3-UB). Experiència en R&D i projectes industrials; tant en multinacionals com pimes.
 • Arnau Omedes Hervàs. Enginyer Industrial Especialitat Elèctrica. Ha treballat en el sector de les energies renovables des del 2020. S’ha dedicat a projectes de control i gestió de manteniment de parcs eòlics. Experiència en disseny i manteniment d’instal·lacions elèctriques. Curiós del mercat elèctric.