PROGRAMARI DE GESTIÓ


Emelcat treballa en el desenvolupament de programari per a la gestió i control d’instal·lacions. Actualment comptem amb dues variants de  programes:

Gestió energètica per a instal·lacions de generació

Es tracta d’eïnes desenvolupades específicament per a instal·lacions amb generació renovable i emmagatzematge per tal d’efectuar-hi tasques de seguiment i manteniment. Aquest programari inclou un algoritme de decisió per tal d’optimitzar els fluxos d’energia a la instal·lació i la seva integració al mercat, de forma que s’aconsegueixi per una banda el major rendiment factible i per altra una major eficiència en la utilització dels recursos.

Els destinataris d’aquest servei són instal·lacions de generació existents amb un cert nivell d’emmagatzematge que els permeti entrar en mercats elèctrics de regulació. El programa és capaç de generar les ofertes que cal fer al mercat, combinant mercat diari i mercat d’ajustos i adaptar-se a les consignes reals i a la integració del sistema a la zona de regulació a la que pertanyi.

Gràcies a una instal·lació d’emmagatzematge i aquest programari es pot gestionar l’energia auto-produïda, consumida, i injectada a la xarxa o consumida de la xarxa, de manera que el rendiment econòmic de la instal·lació i la seva durabilitat siguin màxims.

Els resultats del model de simulació i gestió de la instal·lació integren la informació de la planta de generació, la gestió de l’emmagatzematge i també les ofertes a mercat d’acord amb els criteris que optimitzin el màxim profit.

Imatge: generació (Gen), Estratègia de descàrrega i càrrega de la bateria (Dhg i Chg), seguiment de l’estat de càrrega de la bateria (SOC) i propostes d’ofertes a mercat de regulació de pujada i baixada de potència (rU i rD).
   

Emelom: ofertes a mercat funcionament en temps real

Dins del projecte Emelom es defineix l’eina BESSER: un programa de gestió d’ofertes al mercat diari, intradiari i de regulació secundaria pel mercat elèctric ibèric per a la gestió de plantes de generació amb sistema d’emmagatzematge.

Inclou, primerament, la generació d’ofertes al mercat diari i de regulació secundaria a partir de previsió, cada 24h. Per altra banda, inclou propostes per a ofertes intradiaries. Finalment compta amb sistemes de gestió de bateries. El sistema consta de comunicació amb SCADA via MODBUS.