PROGRAMARI DE GESTIÓ


Emelcat hem desenvolupat dues línies de programari de gestió:

  • Gestió de Comunitats energètiques – EmelVisCom
  • Gestió energètica per a instal·lacions de generació – EmelOm

Gestió de comunitats energètiques – EmelVisCom

EmelVisCom és una plataforma web i mòbil desenvolupada per Emelcat per a cobrir les necessitats de gestió i visualització de les comunitats energètiques basades en autoconsum elèctric tal com el regula el RD 244/2019 i modificacions posteriors.

L’aplicació permet visualitzar el comportament en temps real i amb dades històriques de tota la comunitat i de cada instal·lació de generació i consum en particular. Amb aquestes dades les usuàries poden prendre decisions de consum i maximitzar els seus nivells d’autoconsum i estalvi. Igualment, l’equip gestor de la comunitat pot analitzar-ne el funcionament i proposar millores en els hàbits de consum de les usuàries i en els coeficients de repartiment.

L’EmelVisCom permet la creació d’usuaris amb diferents nivells de permisos. Així, els gestors de la comunitat poden visualitzar totes les dades, afegir i treure instal·lacions de generació i consum així com modificar els coeficients de repartiment. En canvi, les usuàries només tindran accés a les seves dades i a dades de rendiment general de la comunitat. Des de la plataforma es poden generar informes tant energètics com econòmics

Pantalla de resum de la comunitat.
Panell d’usuària consumidora.
Panell corresponent a una instal·lació de generació.
Panell d’instal·lació generadora amb bateria.

La plataforma es pot hostatjar als servidors d’Emelcat o als servidors propis de la comunitat energètica.

Gestió energètica per a instal·lacions de generació

Es tracta d’eïnes desenvolupades específicament per a instal·lacions amb generació renovable i emmagatzematge per tal d’efectuar-hi tasques de seguiment i manteniment. Aquest programari inclou un algoritme de decisió per tal d’optimitzar els fluxos d’energia a la instal·lació i la seva integració al mercat, de forma que s’aconsegueixi per una banda el major rendiment factible i per altra una major eficiència en la utilització dels recursos.

Els destinataris d’aquest servei són instal·lacions de generació existents amb un cert nivell d’emmagatzematge que els permeti entrar en mercats elèctrics de regulació. El programa és capaç de generar les ofertes que cal fer al mercat, combinant mercat diari i mercat d’ajustos i adaptar-se a les consignes reals i a la integració del sistema a la zona de regulació a la que pertanyi.

Gràcies a una instal·lació d’emmagatzematge i aquest programari es pot gestionar l’energia auto-produïda, consumida, i injectada a la xarxa o consumida de la xarxa, de manera que el rendiment econòmic de la instal·lació i la seva durabilitat siguin màxims.

Els resultats del model de simulació i gestió de la instal·lació integren la informació de la planta de generació, la gestió de l’emmagatzematge i també les ofertes a mercat d’acord amb els criteris que optimitzin el màxim profit.

Imatge: generació (Gen), Estratègia de descàrrega i càrrega de la bateria (Dhg i Chg), seguiment de l’estat de càrrega de la bateria (SOC) i propostes d’ofertes a mercat de regulació de pujada i baixada de potència (rU i rD).
Emelom: ofertes a mercat funcionament en temps real

Dins del projecte Emelom es defineix l’eina BESSER: un programa de gestió d’ofertes al mercat diari, intradiari i de regulació secundaria pel mercat elèctric ibèric per a la gestió de plantes de generació amb sistema d’emmagatzematge.

Inclou, primerament, la generació d’ofertes al mercat diari i de regulació secundaria a partir de previsió, cada 24h. Per altra banda, inclou propostes per a ofertes intradiaries. Finalment compta amb sistemes de gestió de bateries. El sistema consta de comunicació amb SCADA via MODBUS.