PROGRAMARI DE GESTIÓ

Programari de gestió de les instal·lacions amb generació renovable i emmagatzematge, amb seguiment i manteniment. Aquest programari inclou un algoritme de decisió per tal d’optimitzar els fluxos d’energia a la instal·lació i la seva integració al mercat, de forma que s’aconsegueixi per una banda el major rendiment i per altra un major eficiència en la utilització del recursos.

Els destinataris d’aquest servei són instal·lacions de generació existents amb un cert nivell d’emmagatzematge que els permeti entrar en mercats elèctrics de regulació, el programa és capaç de generar les ofertes que cal fer al mercat, combinant mercat diari i mercat d’ajustos i adaptar-se a les consignes reals i a la integració del sistema a la zona de regulació a la que pertanyi.

Gràcies a una instal·lació d’emmagatzematge i aquest programari es pot gestionar l’energia auto-produïda, consumida, i injectada a la xarxa o consumida de la xarxa de manera que el rendiment econòmic de la instal·lació sigui el màxim junt amb la seva durabilitat.

Els resultats del model de simulació i gestió de la instal·lació integren la informació de la planta de generació, la gestió de l’emmagatzematge i també les ofertes a mercat d’acord amb els criteris que optimitzin el màxim profit.

Imatge: generació (Gen), Estratègia de descàrrega i càrrega de la bateria (Dhg i Chg), seguiment de l’estat de càrrega de la bateria (SOC) i propostes d’ofertes a mercat de regulació de pujada i baixada de potència (rU i rD).
   

Emelom: ofertes a mercat funcionament en temps real

BESSER: programa de gestió d’ofertes al mercat diari, intradiari i de regulació secundaria pel mercat elèctric ibèric per a la gestió de plantes de generació amb sistema d’emmagatzematge. Inclou: generació ofertes al mercat diari i de regulació secundaria a partir de previsió, cada 24h. Propostes per a ofertes intradiaries. Gestió de bateries. Comunicació amb SCADA via MODBUS.

Emeldim: dimensionats i fora de línia

SOCBA: programa d’anàlisi de dimensionat òptim d’una instal·lació de de generació fotovoltaica amb bateries, per a diferents anys d’amortització desitjats, a partir de la insolació local, la tarifa elèctrica i el preu.

SOCBAD: Versió de SOCBA simplificada amb estudis diaris en lloc de horaris.