TESAT


260


Resum

El projecte TESAT (Transició Energètica Social i Ambiental des del Territori) vol activar el territori i la seva gent en la transició energètica a partir de la promoció local en diferents fronts fent l’anàlisi de viabilitats econòmiques i energètiques de diferents entorns col·lectius i individuals.

La part tecnològica i innovadora del projecte consisteix en el plantejament d’instal·lacions que disposin dels últims avenços en tecnologia del mercat de sistemes de generació i emmagatzematge energètic, per desenvolupar una figura nova a la normativa energètica europea: les comunitats locals d’energia, elements que trenquen l’estructura clàssica de la regulació energètica i l’associació de petits generadors.

Per altra banda també es vol implicar a ajuntaments, entitats públiques i col·lectius territorials per a fer instal·lacions que crearan xarxes locals que permetran treballar de forma agregada o intercanviar energia, cosa que permet la nova normativa d’autoconsum del Reial Decret Llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors i el Reial Decret Llei 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. Finalment també es vol fer activar als professionals de les diferents zones en el desenvolupament d’aquesta tecnologia.

Es plantegen una trentena d’estudis de viabilitat energètica i econòmica lligats a diferents infraestructures del territori, triades a partir de la relació amb els ajuntaments i els ateneus cooperatius. Per a definir aquests diferents espais de treball i aconseguir la implicació territorial hem fet acords de treball amb la majoria d’ateneus cooperatius i amb Som Energia per tal de ser recolzats pels seus grups locals.

Objectiu

Per dur a terme el projecte considerem 3 línies de treball:

1. Identificació de potencials xarxes locals, amb format d’Unitat d’Energia Urbana (generació, consum i emmagatzematge) en diferents entorns:

  • Entorns industrials (polígons).
  • Entorns residencials (com són barris amb una bona associació veïnal).
  • Entorns municipals (analitzant equipament públic com són els edificis municipals, la xarxa d’enllumenat o els carregadors de vehicles elèctrics).
  • Entorn agrari (aprofitament de teulats de neus, eres de masies utilitzades o no, etc.).

Un cop hagin sigut identificats es farà un estudi de viabilitat econòmica i energètica d’aquest tipus de sistemes i es definirà la forma de gestió amb la mentalitat cooperativa i/o pública.

2. Promoció de la implicació de la població en la transició energètica:

Se’ls animarà a fer-se instal·lacions o a participar en instal·lacions compartides i associar-se entre ells.

També es té com a objectiu que els nous usuaris es puguin constituir en cooperativa per tal de poder treballar de forma agregada i que es puguin vendre energia entre ells.

3. Implicació dels professionals de la zona en la transició energètica:

Es promocionarà que s’agrupin en format de cooperativa per tal de treballar en la transició energètica, fet que implicarà una multiplicació de la feina feta a favor d’aquest tipus de canvi:

  • Identificació de professionals.
  • Intentar organitzar trobades amb aquests professionals.
  • Organitzar visites a escoles i gremis.
  • Plantejar jornades específiques sobre energies renovables a cada institució i territori.

Aquest objectiu es pot compatibilitzar amb cooperatives o amb convenis de treball amb els Ateneus per a seguir la relació començada aquest any.

Entitats col·laboradores

En el projecte hi col·laboren les següents entitats:

http://aracoop.coop/