Finalització de la primera fase del projecte ESTORELOT


El projecte col·laboratiu de recerca, desenvolupament i innovació ESTORELOT, dut a terme dins de la línia d’ajuts RIS3CAT basat en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, ha assolit els objectius esperats de la seva primera fase.

L’objectiu d’aquest projecte consisteix en la creació de les eines necessàries per a l’associació de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica a un parc eòlic.

Els resultats obtinguts en la primera fase són els següents:

  • Estudi de la normativa i la legislació associades.
  • Desenvolupament del programari necessari per a la integració dels sistemes d’emmagatzematge al parc eòlic amb gestió d’ofertes als mercats diaris, intradiaris i de regulació secundària (creació de la interfície amb la instal·lació del parc i l’adaptació d’un sistema SCADA per a la seva gestió).
  • Desenvolupament del projecte de la instal·lació (incloent els bancs de bateries i els sistemes de control i protecció associats).
  • Estudi del reaprofitament de bateries per introduir els processos d’economia circular en aquests tipus d’instal·lacions.

A partir d’ara s’iniciarà la seva segona fase, consistent en el desenvolupament d’una instal·lació de referència on posar en pràctica els resultats obtinguts fins al moment.