Acceptats dins la Comunitat ENERGIA del RIS3CAT


“La comunitat RIS3CAT ENERGIA impulsarà el creixement sostenible i l’especialització de Catalunya en els àmbits de l’energia.”

Dins d’aquesta comunitat,”el projecte ESTORELOT liderat per iGrid i Emelcat estudiarà eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovables mitjançant l’emmagatzematge d’energia.”

Aquesta aprovació significa una empenta per bolcar-nos en la nostra idea i durant els propers mesos treballar en el desenvolupament d’aquest projecte.

Nota de Premsa.

NdP 20160728