Participació al X Congrés “Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous equilibris”


Els dies 21, 22 i 23 d’octubre hem estat presents a Manresa arrel del X Congrés “Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous equilibris”.

Hi hem participat dins l’àmbit d’energia amb una ponència: “Nou model energètic: Unitat d’energia distribuïda.” per tractar quines necessitats es troba el mercat energètic i elèctric durant aquests anys i intentant tenir perspectiva sostenible, permetent una re-distribució i re-formulació del concepte “generació-transport-distribució-consum” cap a “generació-consum-intercanvi”.