Estudi tècnic i de viabilitat d’una planta fotovoltaica de petita potència amb emmagatzematge. Projecte final de grau desenvolupat a Emelcat.


El passat 31 de gener el nostre company Ferran Batlle Garcia, enginyer de l’energia per la EBBE, va presentar el projecte final de grau titulat “Estudi tècnic i de viabilitat d’una planta fotovoltaica de petita potència amb emmagatzematge”. El projecte va obtenir una qualificació de matrícula d’honor per part del tribunal.

S’ha estudiat la viabilitat tècnica i econòmica d’un hort solar de 100 kWp i 200 kWh en un entorn rural. El parc s’ha dimensionat per a cobrir les necessitats energètiques de 21 habitatges rurals amb un alt nivell de sobirania.

Un dels aspectes més interessants i innovadors del treball ha estat incorporar emmagatzematge per a una instal·lació fotovoltaica en règim d’autoconsum col·lectiu amb excedents i compensació. S’ha estudiat l’optimització de les corbes de càrrega i descàrrega de les bateries en funció dels consums i la sensibilitat dels resultats de percentatge d’autoconsum i sobirania energètica a la variació dels patrons de consum. Un dels aspectes que més s’ha treballat en el projecte ha estat l’impacte sobre el rendiment de la instal·lació de l’ús de diferents estratègies de gestió de la bateria (retallada de pics, corba preprogramada, control en funció del consum).

Les solucions més òptimes són aquelles en que la bateria es pot operar en funció dels consums instantanis de tots els participants de l’autoconsum. Ara mateix, però, la majoria de sistemes estàndard del mercat no tenen aquesta funcionalitat integrada i es requereix maquinari i programari a mida. La incorporació d’aquests sistemes permetria una millora important del nivell d’autoconsum però en complica el desenvolupament.

Tot i això, els resultats mostren que amb corbes de càrrega i descàrrega preprogramades o amb retallada de pics l’aprofitament de l’energia pot ser molt alt; arribant a sobiranies properes al 65%. Aquests resultats milloren molt la sobirania màxima a la que es pot arribar amb sistemes sense emmagatzematge per a consums residencials; de l’ordre del 40%.

La variabilitat any a any dels consums té un impacte important en aquests percentatges i, per tant, en l’estalvi. Es per això que, en una instal·lació d’autoconsum col·lectiu és important la figura d’un gestor energètic que analitzi el rendiment anual del repartiment i ajusti els coeficients i les corbes de càrrega i descàrrega de les bateries.

Perfil de consum residencial tipus. Es veuen els pics de matí i al vespre característics d’un habitatge entre setmana.
Perfil d’energia un dia d’hivern. En verd clar, l’energia que gestiona la bateria.
Perfil d’energia un dia d’hivern. En verd clar, l’energia que gestiona la bateria i en violeta, l’energia excedent.

La implementació de coeficients dinàmics permetria un millor aprofitament de l’energia autoproduïda tot i la variabilitat en els patrons de consum i es podria arribar als percentatges d’autoconsum que es veuen en instal·lacions individuals; sobiranies del 80% o més. Aquest aspecte és important sobretot en el moment en que disminueixi el valor dels excedents compensats i per tant caldria legislar en aquesta direcció.

En el projecte es demostra també la viabilitat econòmica d’una instal·lació d’aquest tipus fins i tot per preus de l’electricitat anteriors a la pujada iniciada l’estiu del 21.

Les eines desenvolupades en aquest treball s’afegeixen a les que ja tenim després d’anys treballant en el desenvolupament de projectes d’emmagatzematge combinats amb generació renovable.