Autoconsum col·lectiu amb emmagatzematge


Des del dia 1 d’agost una comunitat de veïnes de Barcelona gaudeix d’una de les primeres instal·lacions d’autoconsum col·lectiu amb emmagatzematge de Catalunya. Aquesta instal·lació ha estat dissenyada i instal·lada per l’equip d’enginyeria d’Emelcat. La instal·lació subministra energia verda a dues veïnes i als serveis comuns tan de dia com de nit.

Camp solar de 10 panells de 370 Wp
Inversor híbrid de 3.0 kWn i bateria associada de 5.8 kWh

Els dos veïns de la comunitat volien poder gaudir de la energia generada per la instal·lació també durant la nit, que és quan més són a casa. És per això que des d’Emelcat se’ls va oferir una solució innovadora i que no n’hi ha gaires a Catalunya: la incorporació d’emmagatzematge a una instal·lació d’autoconsum compartit. Per emmagatzemar els excedents i utilitzar-los en hores d’alt consum o quan no hi hagi sol s’ha incorporat una bateria d’ió liti de 5.8 kWh de capacitat.

Aquesta bateria forma part de la instal·lació d’autoconsum i és l’inversor, de 3 kW nominals, qui decideix en cada moment si entregar energia als consumidors o enviar-la a la bateria per a ser utilitzada en un altre moment. D’aquesta forma s’incrementa significativament el percentatge de sobirania energètica obtingut pels consumidors i, per tant, el seu estalvi. La bateria, que requereix un manteniment mínim, té una garantia del fabricant de 10 anys i 6.000 cicles; que són 16 anys a un cicle diari.

El camp solar de la instal·lació, ubicat al terrat de l’edifici, està format per 10 panells de 370 Wp que sumen una potència de 3.7 kWp. Els panells estan col·locats en dos inclinacions diferents per tal d’aconseguir un aprofitament màxim de l’espai disponible. Destacar també que no s’ha fet cap forat al terra del terrat evitant d’aquesta forma tot risc d’afectar la impermeabilització. Les estructures sobre el terrat estan recolzades i llastrades.

El fet que la instal·lació es tracti d’un autoconsum compartit no implica grans diferències a nivell tècnic. Cal instal·lar un comptador addicional, que ho fa la companyia distribuïdora, i la resta són tràmits administratius que formen part de la legalització de la instal·lació i no difereixen gaire dels necessaris per una instal·lació individual.

La incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum compartit està poc estesa però és imprescindible si es vol arribar a nivells alts de sobirania energètica. Aquest projecte està en línia amb el compromís d’Emelcat amb la incorporació d’emmagatzematge en les instal·lacions de generació renovable de totes mides com a condició necessària per a poder arribar a un sistema 100% renovable en el futur.