Presentació dels informes de seguiment de l’Impuls Solar Barcelonès.


A finals de març, en el marc de la campanya Impuls Solar Barcelonès, es van començar a enviar els informes de rendiment de les instal·lacions de l’últim any.

En aquests informes s’analitza la disponibilitat i el rendiment de la instal·lació. També es donen detalls de l’energia generada a nivell mensual. Per a instal·lacions que disposen de mesuradors de consum es mostren també dades de consum mensual, autoconsum i excedents abocats a la xarxa. En els casos en que es disposa de dades de consum es mostren indicadors de rendiment com són el % d’autoconsum, la cobertura solar i el grau de sobirania energètica que aporten les instal·lacions.

Aquests informes serveixen per a que els participants a la campanya entenguin millor com funcionen les seves instal·lacions i per a que puguin veure si els seus hàbits de consum els permeten aprofitar-ne tot el potencial.

Els informes s’han generat a partir de les dades que els fabricants posen a disposició dels usuaris a les seves aplicacions i una tecnologia pròpia d’Emelcat per a extraure-les i analitzar-les.

Hem començat a enviar informes a les primeres instal·lacions i està previst que s’enviïn cada any.

Per tots els informes que s’han fet, les instal·lacions han superat els mínims de disponibilitat i rendiment requerits.

En els següents enllaços podeu trobar exemples d’informes per una instal·lació amb i sense sistema de mesura.