Resolució favorable de la subvenció d’una beca per estudiant d’enginyeria


El passat 30 d’octubre es va notificar la resolució de la convocatòria de subvencions que otorga l’Ajuntament de Barcelona per activitats i projectes de promoció i reforç de l’economia social i solidària a la ciutat de Barcelona. Aprovada per la Comissió de Govern en sessió de data 12 de març de 2020, subvencions a favor de les persones i pels imports que es concreten en el document assenyalat com annex número 1.

Per la qual, s’otorga la concessió d’una beca per un estudiant de grau d’enginyeria de la upc i la seva formació, a través de la subvenció Enformtim 2020 de l’ajuntament de Barcelona.

Emelcat va presentar-se com a cooperativa que promou el desenvolupament d’energies renovables per fer un canvi de model energètic més sostenible social i ambientalment. Té experiència en integrar becaris a la plantilla de treballadors socis de la cooperativa, d’aquesta forma l’enginyer estudiant s’integraria dins del grup d’enginyeria participant en el projectes que estiguin actius; analitzant les necessitats i possibilitats de generació d’un entorn amb l’ajud dels components de l’equip i els criteris de dimensionat del grup d’innovació i les seves eines de càlculs.