Recta final del projecte CCEGE


Com us informàvem a finals d’estiu, des de fa mesos Emelcat està treballant amb entitats locals i especialistes del sector eòlic en el projecte CCEGE. L’objectiu d’aquest projecte és identificar localitzacions viables tècnicament, econòmica i social per desenvolupar una comunitat ciutadana d’energia basada en la venda a mercat d’energia eòlica i amb implicació de la població propera. Una de les característiques innovadores del projecte és l’ús d’emmagatzematge per a gestionar l’energia generada i obtenir un major rendiment econòmic del recurs eòlic.

Per apropar el projecte a la ciutadania s’ha obert una pàgina web. En aquesta pàgina es comparteixen les principals característiques del projecte i els resultats obtinguts. També hi ha la possibilitat de que les persones interessades donin les seves dades per a que les mantinguem informades de les activitats de difusió que es duguin a terme i per tenir-les al dia del progrés dels projectes estudiats. I que si hi ha interès en un territori de fer un estudi es posin en contacte amb Emelcat.

Una de les darreres activitats abans de tancar el projecte és fer jornades de presentació del projecte en diferents punts de Catalunya. Per exemple el dia 21 d’Octubre vam estar a Capellades presentant el projecte i aquest dissabte 26 de Novembre participarem en una jornada a Vilafranca en que també presentarem el projecte. En paral·lel a aquestes jornades públiques estem fent presentacions a entitats com la diputació o ajuntaments de zones on s’ha treballat durant el projecte..

Els resultats del projecte són molt motivadors. En totes els entorns estudiats s’han trobat localitzacions en que és viable a nivell de recurs instal·lar un aerogenerador un cop analitzades les restriccions ambientals, per urbanització, ús agrícola, infraestructures i presència d’altres projectes eòlics en marxa o en consulta prèvia. S’ha tingut en compte també aspectes pràctics com l’accessibilitat i les dificultats d’accés per orografia.

En aquest projecte hem estudiat 6 localitzacions a diferents comarques: Alt i Baix Empordà, Segrià, Priorat, Montsià i Urgell. En totes elles s’han identificat localitzacions viables i s’han fet primeres passes en la dinamització social a través d’entitats arrelades al territori com poden ser els ajuntaments, cooperatives agrícoles, consells comarcals (sí?) o ateneus cooperatius.

S’ha treballat amb parcs d’un sol molí de 4,2 MW de potència. Per a l’emmagatzematge s’ha treballat amb una capacitat d’emmagatzematge de 3 MWh i 1,2 MW de potència.

En totes aquestes localitzacions, i tenint en compte els preus actuals de l’energia, els costos d’inversió es poden recuperar en 6 anys o menys per un aerogenerador que té una vida estimada de 20 anys. Els estalvis en emissions de CO2 són també rellevants ja que l’energia generada en la majoria de casos correspon a un percentatge important del consum residencial de la zona.

Si us interessa que us mantinguem informades de les activitats al voltant d’aquest projecte, també podeu inscriure-us directament en aquest enllaç.


Aquest és un projecte finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria Projecte Singulars.