Jornada de dinamització a Maldà: Comunitat Energètica.


El passat a dijous 1 de Juliol a Maldà, vàrem fer la primera trobada al centre de la vila.

El municipi de Maldà, a la Vall d’en Corb, es replanteja les possibilitats d’aprofitar els recursos naturals per tal de desenvolupar-se cap a una autosuficiència elèctrica. Inicialment mitjançant la generació fotovoltaica i bateries però pensant en incorporar també fonts d’energia tèrmica com la geotermia i el biogàs.

Un projecte de transició energètica que es proposa amb la intervenció municipal i també privada.

Aquesta primera trobada va servir per a compartir amb els habitants de Maldà el que és una comunitat energètica i com es pot desenvolupar. Com a introducció, la Montserrat Mata, directora tècnica d’Emelcat, va explicar les passes donades fins el moment per l’Ajuntament de Maldà i Emelcat en l’estudi tècnic i va plantejar les potencialitats d’un projecte comunitari d’aquest tipus.

Després, separats en tres grups rotatius, els assistents van compartir opinions i dubtes sobre el sistema elèctric actual, els impactes socials, mediambentals i econòmics del projecte i, també, sobre com dinamitzar el habitants de Maldà per a dur a bon port un projecte com aquest.

Foto: Ajuntament de Maldà