Percebut l’import subvencionat per autoconsum amb emmagatzematge


S’ha fet efectiva la subvenció de l’ICAEN atorgada l’any 2017 a una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic amb emmagatzematge. D’aquesta forma, el titular de la instal·lació ha recuperat la inversió produïda pel cost de les bateries mitjançant la percepció de l’import associat.