Participació al V COENERCAT


El 14 de febrer de 2018 hem estat presents al Vè Congrés de l’Energia de Catalunya

L’Aniol Alabert, Enginyer de l’Energia d’EMELCAT va presentar un projecte d’una Unitat d’Energia Urbana. Aquest sistema ha de permetre satisfer consums elèctrics de conjunts d’edificis a nivell de barri a banda d’integrar altres tipologies de consums!

Per mitjà de producció fotovoltaica (o altres fonts d’energia renovable) i emmagatzematge elèctric es pot arribar a un nivell d’autoconsum important. I d’aquesta forma, ser els municipis entitats que demostren que sistemes eficients lligats a fonts d’energia renovables són possibles, engrescant a la societat a ser-ne conscient i apostar per contribuir a la transició energètica. Atenent el concepte de generació distribuïda, els sistemes com la Unitat d’Energia Urbana està directament amb la forma de relacionar-nos amb el territori.


Properament estarà disponible el vídeo de la intervenció.