Participació al Congrés Energia de Catalunya


El proper dia 14 de febrer presentarem al V COENERCAT un projecte per a una unitat d’energia urbana com a element vital de la transició energètica en els àmbits urbans.

Programa: