Unitat d’Energia Urbana a Can Ricart.


El passat mes de Desembre de 2018, Emelcat va finalitzar el projecte de Implementació d’una Unitat d’Energia Urbana a Can Ricart.

Projecte subvencionat per l’ajuntament de Barcelona en el marc de subvencions per l’impuls socioeconòmic del territori 2017

Una UNITAT D’ENERGIA URBANA s’enten com a xarxa col·laborativa de
generació i emmagatzemant d’energia renovable de forma local i veïnal.

En aquest projecte, s’estudia la viabilitat que Can Ricart es converteix en un recinte intel·ligent i autosuficient energèticament. Amb la idea que en un futur proper es pugui transformar en una ubicació, a on es genera i s’emmagatzema localment l’energia provinent de fonts renovables d’origen solar, que serà utilitzada per les mateixes persones que formen para l’Unitat Urbana.

Més informació aquí.