EMELCAT a la comunitat d’energia RIS3CAT


A l’última assamblea de la comunicatat d’energia del RIS3CAT, EMELCAT va presentar els resultats del projecte Estorelot. Aquest projecte consisteix en crear eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovables.

A més, EMELCAT va ser escollit per ser membre de l’organ de govern de la comunitat d’energia Ris3Cat.