Contents de signar el Compromís per la Sostenibilitat!


Aquest mes hem signat el compromís per la sostenibilitat que promou l’ajuntament de Barcelona i pel qual ens comprometem a ser sostenibles com entitat i promoure la sostenibilitat al nostre entorn.

EMELCAT ens trobem de ple acollits dins aquest compromís ja que la nostra tasca consisteix en promoure les energies renovables i la utilització de sistemes d’emmagatzematge per tal que siguin el màxim d’introduïdes al sistema.

Us deixem el document publicat per l’ajuntament de Barcelona que desglossa el compromís

A més a més, disposarem de recursos facilitats ubicats a la Fàbrica del Sol, centre de promoció de la cultura de la sostenibilitat.