Publicació del projecte ESTORELOT al nou blog de la comunitat RIS3CAT ENERGIA


S’ha obert un nou blog específic per seguir tota l’actualitat de la comunitat RIS3CAT ENERGIA i s’hi ha publicat el projecte ESTORELOT, dirigit i coordinat per EMELCAT SCCL i iGrid T&D.