Participants al “X ENERGY STORAGE WORLD FORUM”


Berlin

Entre els dies 8 i 12 de maig de 2017 hem participat al congrés mundial d’emmagatzematge, celebrat a Berlin.

Va consistir en exposar l’anàlisi de l’evolució observada i prevista tant en emmagatzematge a petita escala com a gran escala ja que, com sabem, la integració de renovables requereix en més o menys mesura i a tots els nivells la implementació d’emmagatzematge d’energia per poder satisfer la demanda d’energia.

AQUÍ podeu consultar el programa i material que es va presentar al llarg de totes les jornades.