UEU Sant Cugat


Estudi per la viabilitat d’una Unitat d’Energia Urbana a nivell municipal per diferents edificis del municipi de Sant Cugat del Vallès.

Per aquest estudi s’integren dades de consum real dels edificis que funcionen actualment i consum previst de cares a incorporar altres consums com enllumenat i càrrega de vehicles elèctrics. D’aquesta forma s’obtindria un sistema energètic que de forma autosuficient subministraria una part de l’energia demandada per les necessitats locals.

S’han proposat diverses opcions d’instal·lacions de generació i emmagatzematge per tal d’avaluar diferents rangs d’abast de subministrament i capacitat d’instal·lació.