Oferim qualsevol etapa del projecte des de la idea a l’execució: càlcul previ d’anàlisi d’estalvi, càlcul dimensionament òptim segons criteris, redacció del projecte, gestoria tràmitació, execució projecte, projecte complert claus en mà.

  

La integració de renovables fa que el consum i la generació estiguin sovint desfasades al llarg de les hores. D’aquesta forma, l’emmagatzematge ha de permetre ajustar els nivells de generació i demanda en cada moment.

Començar a desenvolupar l’emmagatzematge a una escala mitjana, aquest és el repte!  Amb l’estat actual de la tecnologies ja es poden gestionar fluxos important d’energia i gestionar-los de forma molt flexible, a nivell de petita generació, a escala urbana o grans instal·lacions amb autoconsum tot lligant-lo a les fonts d’energia distribuïda; fent que l’emmagatzematge i la regulació, que comporta un sistema distribuït, quedi a l’abast de la societat.

Per mitjà de sistemes d’emmagatzematge es poden assolir nivells d’eficiència més alts en la utilització de recursos cosa que permeten reduir costos i mostrar un compromís amb la sostenibilitat a l’hora que permet fer una regulació de l’energia propera cosa que ens permet mostrar el compromís social amb l’ús de l’energia.